Johan August Malmström - lefnadsteckning

Författare
Harald Wieselgren
(Af Harald Wieselgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges allmänna konstförening 1904 Sverige, Stockholm 51 sidor. 35 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan