Johan August Zetterberg - en minnesruna

Författare
Harald Wieselgren
(Af H.W. jämte: Stolpe, Carl, Vid Johan August Zetterbergs jordfästning den 12 april 1878 i Lidingö kyrka)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1878 Sverige, Stockholm portr.