Johan Conrad Dippels vistelse i Sverige samt dippelianismen i Stockholm 1727-1741

Författare
Karl Henning
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundequistska bokh. 1881 Sverige, Upsala 164 sidor.