Johan Ludvig Runebergs Samlade skrifter 2, Psalmer samt öfversättningar och bearbetningar

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
F&G Beijer 1873 Sverige, Stockholm 246 s