Johan Ludvig Runebergs Samlade skrifter 4, Fänrik Ståls sägner och prosadikter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
F&G Beijer 1873 Sverige, Stockholm 277 sidor.