Johan Ludvig Runebergs Samlade skrifter Bd 1:2, Lyriska dikter II och smärre episka dikter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1870 Sverige, Stockholm S. 123-270