Johan Ludvig Runebergs efterlemnade skrifter Bd 2

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer (i kommission 1879 Sverige, Stockholm [6], 338 sidor.
Clouberg 1879 Sverige, Wiborg [6], 338 sidor.
Beijer (i kommission 1878 Sverige, Stockholm viii, [2], 367 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan