Johan Ludvig Runebergs samlade arbeten Bd 1 första delen Serviska folksånger Öfversättningar och bearbetningar, Dikter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edlund 1899 Finland, Helsingfors [4], v, [4], 327 sidor., 1 portr.