Johan Ludvig Runebergs samlade arbeten Bd 2

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schildt 1920 Finland, Helsingfors vi, 537 sidor.
Edlund 1903 Finland, Helsingfors ii, 550 sidor.
Edlund 1899 Finland, Helsingfors [4], iii, 338 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan