Johan Ludvig Runebergs samlade arbeten

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schildt 1920-9999 Finland, Helsingfors 2 vol. ([4], iv, 502 vi, 537 sidor.)
Bonnier 1920 Sverige, Stockholm 2 vol. (iv, 502 vi, 537 sidor.)
Schildt 1920 Finland, Helsingfors [4], iv, 502 sidor.
Edlund 1903 Finland, Helsingfors 2 vol. ([12], lvii, 502 [2], ii, 550 sidor.)
Edlund 1902 Finland, Helsingfors [4], iv, 473 sidor.
Edlund 1901 Finland, Helsingfors [6], 290 sidor.
Edlund 1900 Finland, Helsingfors [6], 271 sidor.
Edlund, Centraltr. 1899-1902 Finland, Helsingfors, Helsingfors 8 vol.
Edlund 1899 Finland, Helsingfors [4], v, [4], 327 sidor., 1 portr.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan