Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter Bd 1, Lyriska dikter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1870 Sverige, Stockholm xxxii, 270 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan