Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter Bd 2, Psalmer

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1870 Sverige, Stockholm 296 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan