Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter Bd 4, Fänrik Ståls sägner

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1870 Sverige, Stockholm 334 sidor.
Lindh 1858 Sverige, Örebro 288 sidor. 8:o
Lindh 1852 Sverige, Örebro 349 sidor. 8:o
Lindh 1851 Sverige, Örebro 455 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan