Johan Ludvig Runebergs Samlade skrifter 5, Dramatiska dikter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
F&G Beijer 1873 Sverige, Stockholm 212 sidor.
Beijer 1870 Sverige, Stockholm 263 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan