Johan Ludvig Runebergs Samlade skrifter 6, Literära och strödda uppsatser

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
F&G Beijer 1874 Sverige, Stockholm 214 sidor.
Beijer 1870 Sverige, Stockholm 253 sidor.
Lindh, Beijer 1869 Sverige, Örebro, Stockholm [9], 370 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan