Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter Bd 6, Literära och strödda uppsatser

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1870 Sverige, Stockholm 253 sidor.
Lindh, Beijer 1869 Sverige, Örebro, Stockholm [9], 370 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan