Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 1, Första bandet. 1792

Författare
Johann Matthias Schröckh
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Lundblad 1792 Sverige, Lund 180 sidor.