Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 2, Första bandets andra afdelning. 1792

Författare
Johann Matthias Schröckh
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Lundblad 1792 Sverige, Lund S. 181-244, 247-326