Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 3, Andra bandets första afdelning. 1793

Författare
Johann Matthias Schröckh
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1793 Sverige, Lund [2] , 240 sidor.; [1] rättelsebl.