Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1792-96=

Författare
Johann Matthias Schröckh
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1792-1796 Sverige, Lund 8:o.