Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 3, Andra bandets första afdelning. 1803. 02 , 240 s

Författare
Johann Matthias Schröckh
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1803 Sverige, Lund