Johannes Messenius Scondia illustrata - studier i verkets tillkomshistoria och medeltidspartiets källförhållanden

Författare
Harald Olsson
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1944 Sverige, Lund 327 sidor.