Johansson vs Zorn - Zornmuseet Mora 2012-2013

Författare
Peter Johansson
(Text/text: Peter Johansson (ed.) Sinziana Ravini, Per Svensson, Klas Östergren översättning/translation: Andrew Young fotografi/photography: Matti Östling ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
P&P - Peter Johansson i samarbete med Arena och Zornmuseet, Elanders Fälth & Hässler 2012 Sverige, Malmö, Sverige Ca 160 sidor. ill. 28 cm 978-91-976583-1-7