John Wolleys fågelstudier i norra Fennoskandia - några utdrag ur hans efterlämnade papper jämte kommentarier härtill : (fortsättning från Norrbottens läns jaktvårdsförenings årsbok 1935)

Författare
John Wolley
(Edvard Wibeck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1937 Sverige, Luleå 19 sidor. : ill.
1935 Sverige, Luleå 20 sidor. : ill.