Jonas Lagus - en österbottnisk väckelsehövding

Författare
Tor Krook
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1947 Finland, Helsingfors 381 sidor.