Jonne Bergström, Rune Hagberg, Olof Hellström, Atti Johansson, Nils Gunnar Johansson, Åke Lagerborg, Jan-Eric Ohlzon, Rune Pettersson - Norrland Nation, Uppsala 1972 : utställning i samband med invigningen av nationens nya lokaler : utställningen arrangerad med ekonomiskt stöd från Västernorrlands Läns Landsting

Genre
Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Sverige, Uppsala 16 sidor. : ill.