Jord och gödsel i trädgårdsbruket - För trädgårdsodlare och trädgårdsundervisningen

Författare
Ossian Lundén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1924 Sverige, Stockholm 368 sidor.
1923 Finland, Helsingfors
Bonnier 1916 Sverige, Stockholm 482, iv, (3) sidor. : ill.