Jord och himmel - dikter

Författare
Bengt E. Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1942 Sverige, Stockholm 80 sidor.