Jordartskartan 6F Vetlanda SV, Beskrivning till jordartskartan 6F Vetlanda SV = Description to the quaternary map 6F Vetlanda SV

Författare
Sveriges geologiska undersökning
(Magnus Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SGU 2001 Sverige, Uppsala 69 s: ill. 91-7158-660-1