Jordbävningen

Författare
Francine Pascal
(Francine Pascal text by Jamie Suzanne översättning: Britt-Marie Thieme)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 2000 Sverige, Stockholm 158 sidor. 18 cm 91-32-14158-0