Jordbearbetningens inverkan på arbuskulär mykorrhiza - examensarbete

Författare
Jerker Melin
(Av: Jerker Melin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 2001 Sverige, Uppsala 18 sidor. : ill.