Jorden är ett rum - en bok om C.O. Hultén

Författare
(Sammanställd av Ola Billgren, Hans Johansson och René Vázquez Díaz.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Tryckeriteknik 1996 Sverige, Stockholm, Malmö 103 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm