Jordens moder i Norden - myt, magi och fruktbarhetsrit i förkristen tid

Författare
Birgitta Onsell
(Birgitta Onsell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, TA-tr. 1999 Sverige, Stockholm, Bjärnum 240 sidor. ill. 21 cm
Carlsson, Schmidt 1990 Sverige, Stockholm, Helsingborg 234 sidor. ill. 22 cm