Jordens under och hemligheter, Historien om människan

Författare
Michael Bright
(Författare: Michael Bright)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Det bästa (Reader's Digest) cop. 2001 Sverige, Stockholm 160 sidor. : färgill. 91-7030-314-2