Jordens under och hemligheter, Regnskogens mysterier

Författare
Linda Gamlin
(Författare: Linda Gamlin och Anuschka de Rohan)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Det bästa (Reader's Digest) cop. 2001 Sverige, Stockholm 160 sidor. : färgill. 91-7030-312-6