Jordkällare, Frändesta - Antikvarisk kontroll. Frändesta 2:2, Romfartuna socken, Västmanlands län, Västmanland

Författare
Anders Eriksson
(Anders Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2001 Sverige, Västerås 6 sidor.