Jordkällare, Kävsta - Antikvarisk kontroll. Kävsta 5:3, Skerike socken, Västmanlands län, Västmanland

Författare
Anders Eriksson
(Anders Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2001 Sverige, Västerås 7 sidor.