Jordkällare, Vittinge-Holm 1:7 - länsstyrelsens projekt för restaurering av överloppsbyggnader 2004 : antikvarisk kontroll : Vittinge-Holm 1:7, Vittinge socken, Västmanlands län

Författare
Anna Ahlberg
(Anna Ahlberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås [4] sidor. ill.