Jordkällare i Lurebygget - antikvarisk kontroll : Perstorps socken, Perstorps kommun, Skåne län

Författare
Katarina Olsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne cop. 2008 Sverige, Kristianstad 12 sidor. : ill.