Jordkällare - historik och användning i Jämtland och Tröndelag

Författare
Boel Melin
(Text: Boel Melin, Anna Berglund, Kjersti Monsen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eldrimner 2010 Sverige, Ås 46 sidor. 978-91-633-1074-4