Jordloppor i våroljeväxter - hur effektiva är dagens bekämpningsmedel?

Författare
Barbara Ekbom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet 2011 Sverige S. 19-21
2005 Sverige [4] sidor. : ill.