Jordvärme till Köpinge kyrka - arkeologisk förundersökning 2010 : fornlämningsnr: 101 : Köpinge 117:1, Köpinge socken, Kristianstads kommun, Skåne län

Författare
Jan Kockum
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sydsvensk arkeologi 2010 Sverige, Kristianstad 9 sidor. : ill.