Josefinska, ortopediska institutet, i förening med en allmän helsovårds-inrättning

Författare
Nils Åkerman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1839 Sverige, Stockholm, kongl. Ordens-boktryckeriet, 1839 [4] sidor. 4:o