Journalisten - roman

Författare
Niels Fredrik Dahl
Genre
Bok
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1998 Norge, Oslo 204 sidor. 82-10-04198-3, 82-02-17673-5