Jubileumsbok - Dynamicus 20 år 1982-2002

Författare
(Katarina Leander (red) illustrationer: Malin Ehn)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala Publ. House, Akademikerförb. SSR, Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) cop. 2002 Sverige, Uppsala, Stockholm, Uppsala 116 sidor. : ill. 14 x 19 cm 91-7005-243-3