Jubileumsskrift - Hans Lidman sällskapet 20 år : 1987-2007

Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hans Lidman sällskapet 2007 Sverige, Falun 62 sidor. ill. 978-91-974261-6-9