Judiska gårdfarihandlare i Sverige

Författare
Jerry Lantz
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms univ., Inst. för folklivsforskning 1980 Sverige, Stockholm 34, 2 sidor. : ill. 30 cm