Julkisen sektorin talous ja toiminta

Författare
Finland
(Tilastokeskus/Statistikcentralen = Public sector finances and activities / Central statistical office of Finland)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Finland, Helsinki 183 sidor. : diagr., tab. 951-46-6296-2