Samlade skrifter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Johan Ludvig Runeberg under red. av Gunnar Castrén .... D. 12, Kommentar till Episka dikter, Bd 2. H. 1, Julqvällen / kommentarer av Krister Nordberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska litteratursällsk. i Finland 1986 Finland, Helsingfors 72 sidor. 25 cm
Beijer, Edlund 1902 Sverige, Stockholm, Helsingfors 52 sidor.
Edlund 1900 Finland, Helsingfors [4], iii, 313 sidor.
Beijer 1885 Sverige, Stockholm 51 sidor.
Edlund 1882 Finland, Helsingfors 32 sidor.
Edlund 1876 Finland, Helsingfors 62 sidor.
Sederholm 1861 Finland, Helsingfors 344 sidor.
1851 Sverige, Örebro 65 sidor.
Öhman 1851 Finland, Helsingfors [2], 82 sidor.
Bonnier, Hörberg 1842 Sverige, Stockholm, Stockholm 78 sidor.
Widerholm 1841 Finland, Borgå [2], 76 sidor.
1850 Finland, Hfors, Hfors, Borgå 201 s
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan