Junckers aritmet. exempel-tabeller, i 3:ne kurser - 1:a kursen

Författare
Friedrich August Junker
(Omarb. och lämpade efter nya sorträkningen af J. Bäckman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hj. Kinbergs förlagsexp. 1877 Sverige, Stockholm 16 sidor. och 47 tab.