Junkers aritmet. exempel-tabeller i tre kurser - 1:a kursen

Författare
Friedrich August Junker
(Omarb. och lämpade efter nya sorträkningen af J. Bäckman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hæggström 1867 Sverige, Stockholm 47 tab.